Beeste

Beeste word in verskillende klasse aangebied
Jong verse (12-18 maande)
Groot verse m.a.w. verse wat reeds dragtig is of wat nou besig is om te kalf. (12 – 24 maande)
3 Verse word in ‘n groep ingeskryf teen R100 inskrywingsfooi per groep.
Die verse ding mee in die groep van 3 asook afsonderlik.

12-18 Maande:
Beste groep van 3 verse
Beste interras vers

18-24 maande:
Beste groep van 3 verse
Beste interras vers

Ten laaste word die beste groep verse van die dag, ongeag die ouderdom, aangewys asook die beste interras vers.
Enige ras of kruisras is welkom om in te skryf.
Kontak vir Willem vd Berg 083 254 3144 of Lezahn 051-4126493 vir enige navrae.

Skape

Skape word in klasse van 5 ooilammers aangebied.
Die klasse word as ‘n groep beoordeel en die individuele beste ooilam sal ook aangewys word. 
Skape word nie voor die tyd ingeweeg nie. 
Rasse wat deelneem is Merino, Dohne merino en SA Vleismerino. 
Inskrywingsgeld is R50 per groep en daar mag meer as een groep ingeskryf word. 
 Kontak vir John Melville 082 854 8795 / Christiaan Marinkowitz 082 8260 0668 / Cobus Viviers 082 444 4388